Chính sách này có thể áp dụng cho tất cả các trang web Becohouse liên kết với nó (gọi chung là Trang web trực tuyến). Đối với các chức năng hoặc dịch vụ nhất định trên Trang web của chúng tôi, có thể áp dụng thông báo bảo mật hoặc phụ lục bổ sung cho các chức năng hoặc dịch vụ đó. Các trang web Becohouse có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Thông tin cá nhân của bạn có thể được thu thập bởi các bên thứ ba khi bạn đang sử dụng dịch vụ của họ; do đó, Becohouse khuyến khích bạn tìm hiểu về thực tiễn bảo mật của các bên thứ ba đó.

Nếu thông tin cá nhân bạn gửi cho chúng tôi chứa thông tin của các cá nhân khác, bạn đảm bảo rằng bạn đã có được sự chấp thuận của các cá nhân đó.

Bằng cách truy cập Trang web, bạn thừa nhận rằng bạn đã đồng ý với quy trình thông tin cá nhân của chúng tôi theo Chính sách.

Thu thập thông tin của bạn
Khi bạn sử dụng Trang web, Becohouse có thể thu thập thông tin nhất định về bạn như được mô tả trong Chính sách này. Thông tin có thể được chia thành thông tin mà bạn cung cấp và thông tin mà Becohouse thu thập. Khi được luật pháp hiện hành cho phép hoặc sau khi có được sự đồng ý trước của bạn, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin cá nhân cần thiết cho việc bạn sử dụng Dịch vụ từ bên thứ ba.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào việc bạn sử dụng Dịch vụ. Ví dụ,

  • Khi bạn truy cập Trang web, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu lưu lượng truy cập, ví dụ: địa chỉ IP và thông tin qua cookie, bao gồm lượng khách truy cập, thời gian truy cập và tùy chọn người dùng.
  • Khi bạn đăng ký tài khoản OneHikID, bạn có thể cần cung cấp thông tin đăng ký, như tên, số điện thoại, địa chỉ email, công ty, quốc gia hoặc khu vực của bạn, v.v.
  • Khi bạn nộp đơn cho một vị trí trong Becohouse hoặc tìm kiếm sự hợp tác với Becohouse, bạn có thể cung cấp sơ yếu lý lịch và / hoặc thông tin liên lạc của bạn. 

 

Sử dụng thông tin cá nhân
Becohouse sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
• Vì lợi ích hợp pháp của Becohouse, cụ thể là:
  o để trả lời các câu hỏi của bạn;
  o để tăng tính an toàn của Dịch vụ, như xác thực người dùng, bảo vệ an ninh, phát hiện gian lận, lưu trữ và sao lưu;
  o để đánh giá ứng dụng của bạn cho một vị trí;
  o để tiến hành mọi hoạt động bạn đã đăng ký trên Dịch vụ; hoặc
  o cho các mục đích nội bộ, chẳng hạn như kiểm toán, phân tích dữ liệu và nghiên cứu.
• Để thực hiện thỏa thuận chúng tôi có với bạn, ví dụ:
  o để cung cấp các dịch vụ khác mà bạn yêu cầu;
• Để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của Becohouse,
• Với sự đồng ý của bạn,
  o để gửi thông tin liên lạc điện tử để cho bạn biết về các sản phẩm và dịch vụ mới;
  o để sử dụng một số cookie không cần thiết để hiểu rõ hơn hành vi của bạn, để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, thiết kế chức năng hoàn hảo hoặc để cung cấp dịch vụ tốt hơn; hoặc
  o Chúng tôi cũng có thể lôi kéo một hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba phục vụ quảng cáo trực tuyến thay mặt chúng tôi thông qua Dịch vụ. Họ có thể sử dụng thẻ pixel hoặc công nghệ tương tự khác để thu thập thông tin về chuyến thăm Dịch vụ của bạn và họ có thể sử dụng thông tin đó để nhắm mục tiêu quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ của Becohouse

Chia sẻ thông tin cá nhân
Chúng tôi không bán bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba và chúng tôi sẽ không bao giờ.

Becohouse sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, trừ khi (I) với sự đồng ý trước bằng văn bản của bạn; (II) theo luật pháp và quy định hiện hành, hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (III) theo yêu cầu để cung cấp Dịch vụ; hoặc (IV) để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, ví dụ, bảo vệ quyền của mình đối với các thủ tục hành chính hoặc tư pháp hoặc trong trường hợp việc kinh doanh hoặc các bộ phận của nó được chuyển nhượng cho bên khác.

Becohouse giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn trên cơ sở cần biết và yêu cầu nhân viên của mình tôn trọng tính bảo mật thông tin của bạn và bảo vệ thông tin của bạn theo Chính sách.

Lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân
Becohouse lưu trữ thông tin cá nhân của bạn miễn là được yêu cầu để cung cấp Dịch vụ hoặc trả lời các câu hỏi của bạn. Dữ liệu giao thông sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian ba năm. Các thông tin khác sẽ được lưu giữ không lâu hơn cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách này, trừ khi người dùng yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép.

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hành chính, kỹ thuật và an ninh hợp lý được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng tiến hành đánh giá và đánh giá định kỳ về hiệu quả của kiểm soát an ninh của chúng tôi.

Mặc dù ở trên, không có phương thức truyền qua Internet, hay phương thức lưu trữ điện tử nào, an toàn 100%. Do đó, Becohouse không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo mật tuyệt đối với công nghệ bảo mật hiện có. 

Chuyển thông tin cá nhân bên ngoài phạm vi quyền hạn của bạn
Trong phạm vi chúng tôi có thể cần chuyển thông tin cá nhân ngoài phạm vi quyền hạn của bạn, cho dù các công ty liên kết của chúng tôi hoặc Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chúng tôi sẽ làm như vậy theo luật pháp hiện hành. Đặc biệt, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả các giao dịch chuyển sẽ tuân theo các yêu cầu theo luật bảo vệ dữ liệu địa phương hiện hành của bạn bằng cách áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp. Bạn sẽ có quyền được thông báo về các biện pháp bảo vệ thích hợp mà Becohouse thực hiện đối với việc chuyển thông tin cá nhân này của bạn.

Quyền của bạn
Giữ thông tin cá nhân của bạn hiện tại giúp đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho bạn các ưu đãi phù hợp nhất. Bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn thông qua hồ sơ tài khoản của bạn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc quản lý đăng ký, hủy kích hoạt tài khoản của bạn và xóa hồ sơ và dữ liệu đang hoạt động của bạn.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện mục đích được nêu trong Chính sách này trừ khi thời gian lưu giữ được yêu cầu hoặc cho phép theo luật hiện hành.

Chính sách của trẻ em
Chúng tôi không có ý định rằng bất kỳ phần nào của Dịch vụ Becohouse sẽ được truy cập hoặc sử dụng bởi trẻ em dưới 18 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương trong phạm vi quyền hạn có liên quan và việc sử dụng đó đều bị cấm. Nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương trong phạm vi quyền hạn có liên quan, bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi với sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể đã thu thập thông tin cá nhân từ một người dưới độ tuổi chấp thuận ở nước bạn mà không có sự đồng ý thích hợp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ có biện pháp thích hợp để điều tra và giải quyết vấn đề kịp thời.

Sử dụng cookie
Chúng tôi cũng sử dụng cookie và các công nghệ khác để lưu giữ hồ sơ, lưu trữ tùy chọn của bạn, cải thiện quảng cáo của chúng tôi và thu thập thông tin không xác định nhất định, như dữ liệu nhật ký và dữ liệu thiết bị. Điều này cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẩn đoán và khắc phục mọi sự cố bạn gặp phải, và mặt khác quản lý và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Việc sử dụng cookie cũng giúp bạn điều hướng trơn tru các trang web của chúng tôi. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để phát hiện và từ chối cookie.

Phương thức liên hệ
 Nếu bạn có thắc mắc hoặc lo ngại về việc sử dụng thông tin cá nhân của Becohouse, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại: becohouse.co@gmail.com. Nếu bạn vẫn còn lo ngại, bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan giám sát để bảo vệ dữ liệu ở quốc gia / khu vực của bạn.